مدیرگروه محترم اطفال : 

دکتر سمیه جفرسته 

(فوق تخصص::فلوشیپ مراقبت های ویژه کودکان)

عضو محترم هیات علمی

دکتر فهیمه خوشحال                                       متخصص و استادیار بیماریهای کودکان

دکتر مینا آگهین                                              متخصص اطفال و نوزادان

دکتر محمد رضا حعفر رنگچی                            متخصص و استادیار بیماریهای کودکان

خانم دکتر شیوا بشیر نژاد خباز                          فوق تخصص و استادیار نوزادان

آقای دکتر محمد مهدی عراقی                           فوق تخصص و استادیار آسم و آلرژی کودکان

دکتر عابس احمدی جزی                                  فوق تخصص اطفال 

دکتر الهام فتاحی نژاد                                      فوق تخصص کلیه کودکان

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب