مسئول : دکتر فرشته سهرابی وفا

                 میزان تحصیلات:   دکترای بهداشت و پزشکی اجتماعی

                 (  هیات علمی دانشکده پزشکی) 

 

 

کارشناس 

سمیه نوری بنه صفری

میزان تحصیلات: لیسانس 

 

 

 

          پست الکترونیک:   aliakbar_oroojan@yahoo.com

     شماره تماس مدیریت  :  42429070--061

 آدرس پستی :  انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب