اعضا محترم شورای آموزشی دانشکده پزشکی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

دکتر سمیه جفرسته

رئیس شورا و رئیس دانشکده پزشکی

2

دکتر عزت  اله قاسمی

دبیر شورا و عضو محترم هیئت علمی و معاون آموزش علوم پایه وفیزیوپاتولوژی

3

دکتر علی  اکبر عروجن

عضو شورای آموزشی و معاون آموزش بالینی

4

دکتر فرشته سهرابی وفا

عضو شورای آموزشی و مدیرEDO

5

آقای حسین مراد پور

عضو شورای آموزشی و مدیر آموزش

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب