مدیرگروه

دکتر عزت اله قاسمی  (استادیار انگل شناسی پزشکی)

 

اعضای گروه  

خانم دکتر مریم آزیش (استادیار قارچ شناسی پزشکی)
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب