مدیرگروه 

 دکتر عبدالکریم شیخی (استاد ایمنی شناسی پزشکی)

 

اعضای گروه 

خانم دکتر فاطمه ریاحی زانیانی (استادیار باکتری شناسی)

 

 

 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب