نام فرد متصدی نام خانوادگی فرد متصدی نوع استخدام مرتبه مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل خدمت- گروه آموزشی
محمدرضا جعفر رنگچی رسمی استادیار- تمام وقت متخصص اطفال دانشکده پزشکی - گروه کودکان
سیما جنتی پیمانی دانشیار- تمام وقت  تخصص- فلوشیپ  زنان و زایمان- نازایی و IVF دانشکده پزشکی - گروه زنان و زایمان
فهیمه خوشحال  پیمانی استادیار- تمام وقت متخصص  بیماری های کودکان دانشکده پزشکی - گروه اطفال
حکیمه  سعادتی فر پیمانی استادیار- تمام وقت فلوشیپ قلب و عروق دانشکده پزشکی - گروه قلب و عروق
حمید کریمی رسمی استادیار- تمام وقت فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز ومتابولیسم دانشکده پزشکی - گروه غدد داخلی و متابولیسم
داود شریفی پیمانی استادیار- تمام وقت متخصص جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی - گروه جراحی
علی بختیاری پیمانی استادیار- تمام وقت متخصص طب اورژانس دانشکده پزشکی - گروه طب اورژانس
مهدی فلاح باقرشیدایی پیمانی استادیار- جغرافیایی متخصص طب اورژانس دانشکده پزشکی - گروه طب اورژانس
سید روزبه علوی پیمانی استادیار- تمام وقت متخصص جراح عمومی دانشکده پزشکی - گروه جراحی
سپیده قره شیخلو پیمانی استادیار- جغرافیایی متخصص زنان و زایمان دانشکده پزشکی - گروه زنان و زایمان
احسان ملکیان زاده پیمانی استادیار- جغرافیایی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری(فلوشیپ ایدز) دانشکده پزشکی - گروه عفونی
محسن پیش بین پیمانی استادیار- تمام وقت فوق تخصص بیماریهای ریه دانشکده پزشکی - گروه بیماری های ریه
یوسف پریدار پیمانی استادیار- تمام وقت فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد دانشکده پزشکی - گروه داخلی
سید عباس نبوی پیمانی استادیار- تمام وقت فلوشیپ اینترنشنال کاردیولوژی بیماری های داخلی- قلب و عروق دانشکده پزشکی- گروه قلب و عروق
جواد موذن پیمانی استادیار-تمام وقت  متخصص بیماری های عفونی دانشکده پزشکی - گروه عفونی
هدیه  محقق پیمانی استادیار-تمام وقت  متخصص بیماری های قلب و عروق دانشکده پزشکی-گروه قلب
ندا ترابی فر پیمانی استادیار- تمام وقت متخصص جراحی و بیماری های زنان و زایمان دانشکده پزشکی
افسانه  آذرکیش پیمانی استادیار- تمام وقت فلوشیپ ویتره و رتین دانشکده پزشکی
محمد مهدی عراقی قراردادی استادیار- تمام وقت فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی دانشکده پزشکی
عابس  احمدی جزی قراردادی استادیار - تمام وقت  فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد دانشکده پزشکی
سمیه جفرسته پیمانی استادیار-جغرافیایی فلوشیپ مراقبت های ویژه کودکان دانشکده پزشکی
ندا  سبزی وند  قراردادی استادیار- جغرافیایی متخصص بیماری های قلب و عروق دانشکده پزشکی 
محمد حسن بیگدلی پیمانی استادیار- جغرافیایی متخصص بیهوشی دانشکده پزشکی 
مازیار کرم نژاد متعهد خدمت استادیار- جغرافیایی فوق تخصص جراحی قلب و عروق دانشکده پزشکی
محمدرضا زندی قراردادی استادیار- جغرافیایی متخصص نورولوژی دانشکده پزشکی
شیوا  بشیرنژاد خباز پیمانی استادیار- جغرافیایی فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد دانشکده پزشکی
هدی السادات شریف قراردادی استادیار- جغرافیایی متخصص رادیولوژی دانشکده پزشکی
علیرضا مؤمنی تعهدخدمت استادیار- تمام وقت فوق تخصص خون و سرطان  دانشکده پزشکی
مریم  علی عبدی قراردادی استادیار- جغرافیایی متخصص پوست و مو دانشکده پزشکی
مهدی هاشمی قراردادی استادیار- جغرافیایی متخصص جراحی عمومی دانشکده پزشکی
شاهین  حاجی وندی قراردادی استادیار- جغرافیایی متخصص ارتوپد دانشکده پزشکی
مینا آگهین تعهد خدمت استادیار- جغرافیایی فوق متخصص نوزادان دانشکده پزشکی
سوگند داعی قراردادی استادیار- جغرافیایی متخصص طب اورژانس دانشکده پزشکی
عبدالصمد اشرف زاده قراردادی استادیار- جغرافیایی متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرای دانشکده پزشکی
حبیب غلامی غیبی قراردادی استادیار- تمام وقت  فلوشیپ سگمان قدامی(قرنیه) دانشکده پزشکی
ثریا خواجه رضایی تعهدخدمت استادیار- تمام وقت فوق متخصص نفرولوژی بالغین دانشکده پزشکی
سمیه  ارشادیان قراردادی استادیار- جغرافیایی متخصص زنان و زایمان دانشکده پزشکی
مرجان  علی عبدی قراردادی استادیار- تمام وقت متخصص بیماری های داخلی دانشکده پزشکی
مهدی رجائی پور پیمانی استادیار- جغرافیایی متخصص ارولوژی دانشکده پزشکی
محمدرضا  خادمی تعهدخدمت استادیار- جغرافیایی متخصص رادیوتراپی انکولوژی دانشکده پزشکی
علی حیدری سروستانی قراردادی استادیار- جغرافیایی فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بیماریهای قلب و عروق دانشکده پزشکی
زهرا  کاظمی قراردادی استادیار- جغرافیایی متخصص زنان و زایمان دانشکده پزشکی
پیام  نقاش قراردادی استادیار- جغرافیایی فلوشیپ  ویتره ورتین دانشکده پزشکی
علیرضا خسروپناه تعهدخدمت استادیار- جغرافیایی متخصص بیماری های داخلی دانشکده پزشکی
افروز مرادخانی تعهدخدمت استدیار- جغرافیایی متخصص رادیولوژی دانشکده پزشکی
ندا صفاپور تعهدخدمت استادیار-  جغرافیایی فوق تخصص ریه دانشکده پزشکی
مریم سادات   موالی زاده تعهدخدمت استادیار-  جغرافیایی فوق تخصص نفرولوژی بالغین دانشکده پزشکی
فاطمه صادقی مرصع تعهدخدمت استادیار-  جغرافیایی فوق تخصص غدد بالغین دانشکده پزشکی

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب