نام دوره

ورودی

برگزارکننده

زمان برگزاری

نوع برگزاری

حیطه یادگیری

تصمیم ­گیری، استدلال و حل مسئله (تفکر نقاد)

ترم 4 علوم پایه

دکتر بختیاری، دکتر رخ افروز، دکتربساک، دکترپریدار، دکترطهماسبیان، دکترمیرزازاده)

8 جلسه

پنجشنبه 10 الی 12

*مجازی (وبیناری)

شناختی

نگرشی

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب