1-انتصاب شایسته سرکارعالی را بعنوان سرپرست معاون بالینی دانشکده پزشکی 

2- شورای اعتباری بخشی دانشکده پزشکی در مورخ 20 دیماه 1401 با حضور ریاست و معاونین دانشکده پزشکی و مدعوین برگزار گردید.

 

3- جلسه ریاست و معاونین دانشکده پزشکی با مدیر مالی معاونت آموزش دانشگاه پیرامون (ابلاغ قراردادها،طرح تمام وقتی اعضای هئیت علمی و...)  در مورخ 25 دیماه 1401 برگزار گردید.

 

    4-مجوز تشکیل گروه آموزشی بیماری های کودکان اخذ شد.

 

    5- تقویم نیمسال دوم1401-1402

   6-   جلسه تعیین نقشه راه حوزه های مختلف اعتباربخشی برنامه آموزشی رشته پزشکی عمومی در مورخ 9و10 اسفند ماه1401 برگزار شد.

7-نخستین جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دستیاری رشته بیماری های داخلی در دانشکده پزشکی

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب