نام دوره

ورودی

برگزارکننده

زمان برگزاری

نوع برگزاری

 

حیطه یادگیری

       رشدفردی، فرهنگی، مهارت­های ارتباطی

مهر1400

گروه آداب پزشکی با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی (خانم دکتر اسلامی، خانم وفایی­ نژاد)

8 جلسه

سه شنبه 8 الی 10

*مجازی/حضوری

شناختی

نگرشی

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب