مدیر گروه و عضو محترم هیات علمی

دکترسوگند داعی

دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

عضو محترم هیات علمی

آقای دکتر علی بختیاری

متخصص و استادیار طب اورژانس

 

عضو محترم هیات علمی

دکتر مهدی فلاح باقرشیدایی 

دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب