-فرمت قدیم-طرح درس ترمی قلب و عروق پزشکی

آناتومی دستگاه ادراری تناسلی دکتر جعفری پور

آناتومی دستگاه ادراری تناسلی و غدد اندوکرین دکتر جعفری پور

آناتومی دستگاه قلب و عروق دکتر جعفری پور

آناتومی سر و گردن دکترسوسن صباغ

آناتومی عملی دستگاه قلب و عروق دکتر جعفری پور

اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده د.سهرابی وفا

اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده دکتر مظاهری

اصول خدمات سلامت د.سهرابی د.مظاهری د.موسوی

اصول خدمات سلامت دکتر مریم مظاهری

اصول خدمات سلامت دکترفرشته سهرابی وفا

اصول و کلیات خدمات بهداشتی دکتر فرشته سهرابی وفا

اصول و کلیات خدمات بهداشتی دکتر فرشته سهرابی وفا

اناتومی دستگاه گوارش دکترسوسن صباغ

ایمنی شناسی پزشکی دکتر عبدالکریم شیخی

باکتری شناسی پزشکی دکتر دیهیم

باکتری شناسی پزشکی دکترریاحی زانیانی

بیوشیمی مولکول سلول دکتر اسلامی فر

تشریح و فیزیولوژی دکترنظری نیا

درس اصول کلی تغذیه دکتر راضیه هرمز نژاد

دستگاع عملی دکتر صباغ

دستگاه ادراری تناسلی دکتر پورموسوی دکتر بهمنش

دستگاه قلبی عروقی دکترپورموسوی دکتربهمنش. 

دستگاه گوارش دکتر پورموسوی

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب