نام فرد متصدی  
   نام خانوادگی فرد متصدی   
مرتبه   مدرک تحصیلی   
رشته تحصیلی محل خدمت- گروه آموزشی
   عبدالکریم شیخی استاد- جغرافیایی PHD ایمونولوژی دانشکده پزشکی - گروه میکروب شناسی
بهناز دیهیم استادیار- جغرافیایی PHD باکتری شناسی پزشکی دانشکده پزشکی - گروه میکروب شناسی
سید احمد موسوی دانشیار- جغرافیایی PHD مدیریت خدمات بهداشتی دانشکده پزشکی- گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
مجتبی دولتشاهی دانشیار-جغرافیایی PHD فیزیولوژی دانشکده پزشکی - گروه فیزیولوژی
سیده مهسا پورموسوی استادیار- جغرافیایی PHD بافت شناسی دانشکده پزشکی
بهنام قربان زاده دانشیار-جغرافیایی PHD فارماکولوژی دانشکده پزشکی
میثم مرد سلطانی استادیار- جغرافیایی PHD  بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی- گروه بیوشیمی
عزیز کسانی دانشیار-جغرافیایی PHD اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی-معاونت آموزشی,پژوهشی و فناوری
محمد امین بهمنش استادیار-جغرافیایی PHD بافت شناسی مقایسه ای دانشکده پزشکی - گروه بافت شناسی
مریم  مظاهری استادیار-جغرافیایی PHD    آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت   
     معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری- گروه آموزش بهداشت         
سوسن صباغ استادیار-جغرافیایی PHD علوم تشریحی آزمایشگاه تشخیص طبی- تشریح و بافت شناسی
فاطمه ریاحی زانیانی استادیار- جغرافیایی PHD باکتری شناسی پزشکی دانشکده پزشکی- باکتری شناسی
عباس مریدنیا استادیار-جغرافیایی PHD پزشکی مولکولی دانشکده پزشکی
لیلا
جعفری پور
مربی - تمام وقت ارشد
علوم تشریح
دانشکده پزشکی - گروه علوم تشریحی
امیر مشایخی استادیار - تمام وقت  PHD ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی
علی اکبر عروجن استادیار- جغرافیایی PHD فیزیولوژی دانشکده پزشکی / گروه فیزیولوژی
عزت اله قاسمی استادیار- تمام وقت جغرافیایی ph.D انگل شناسی پزشکی دانشکده پزشکی
فروتن  صالحی نژاد استادیار- جغرافیایی ph.D فارماکولوژی دانشکده پزشکی
عباس حیدری مقدم استادیار- جغرافیایی Ph.D علوم تشریحی دانشکده پزشکی
فرشته  سهرابی وفا استادیار- جغرافیایی Ph.D آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده پزشکی
مریم  آزیش استادیار- جغرافیایی Ph.D قارچ شناسی پزشکی دانشکده پزشکی
بابک  الیاسی فر استادیار-  جغرافیایی ph.D بیوتکنولوژی دارویی دانشکده پزشکی

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب