مسئول دفتر

مهندس علی صفاری

میزان تحصیلات: کارشناسی

پست الکترونیک:

 

شماره تماس مدیریت  :  42429070--061

 آدرس پستی :  انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب