معاون آموزشی علوم  پایه دانشکده پزشکی
میزان تحصیلات: دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی(Ph.D)

عضو هیات علمی دانشکده ی پزشکی، استادیار انگل شناسی پزشکی

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب