اطلاعات گروه:

مدیر گروه رشته بهداشت عمومی

دکتر عزیز کسانی

میزان تحصیلات: PHD اپیدمیولوژی

پست الکترونیک:

Kassani.aziz@gmail.com

 

 

 

 

اعضا گروه:

سید احمد موسوی

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

 

 

  

 مریم مظاهری

                         استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

                         گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی

                         دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

 

 

 

فرشته سهرابی وفا

استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 


کارشناس آموزشی گروه:

 

سارا صیادی

کارشانس ارشد مدیریت

شماره تماس: 06142426253

پست الکترونیک: sara76sayyadi@gmail.com

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب