آقای دکتر علی اکبر عروجن

معاون آموزشی علوم  پایه دانشکده پزشکی

میزان تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیولوژی

پست الکترونیک:   

 

شماره تماس مدیریت  :  42429070--061

 آدرس پستی :  انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب