نام دوره

ورودی

برگزارکننده

زمان برگزاری

نوع برگزاری

حیطه یادگیری

مواجه زودرس بالینی

98

معاونت آموزشی بالینی دانشکده و بیمارستان و گروه طب اورژانس (دکتر بهمنش، خانم دکتر جفرسته)

پنجشنبه 10 الی 12

حضوری

 

مهارتی

شناختی

نگرشی

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب