مدیر گروه محترم و عضو هیأت علمی 

دکتر افسانه آذرکیش  

(دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) / ویتره و رتین (شبکیه))

 

عضو محترم هیأت علمی 

دکترحبیب غیبی

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب