سرکار خانم ثریا نصیر گلی

سمت : کارشناس آموزش بالینی

شرح وظایف

 • کارشناس مسئول سامانه نقل و انتقالات ( بررسی متقاضیان میهمانی وانتقالی دانشجویان ورودی و خروجی و ثبت نتایج دانشکده) 
 • کارشناس مسئول آموزش مداوم
 • بررسی وضعیت نمرات دانشجویان جهت امتحان بیش کارورزی و ورود به مقطع کارورزی
 •  تعریف دروس در سامانه هم آوای انتخاب واحد کلیه دانشجویان در ابتدای مقطع ، ثبت نمرات ، حذف و اضافه، برنامه ریزی جهت امتحان مجده
 • برگزاری امتحانات در پایان هر بخش ( از تکثیر سوالات تا برگزاری آنها) 
 • تنظیم لیست اسامی هیئت علمی و پرسنل جهت ارائه به امور رفاهی به صورت ماهانه
 • بررسی و نامه نگاری های لازم در خصوی امور مالی دانشجویان (کمک هزینه تحصیلی ، عیدی و....)
 •  و تنظیم ابلاع قراردادهای ساعتی اساتید

سرکار خانم صدیقه کریمی 

سمت: مسئول علوم پایه و مقدمات بالینی (فیزیوپاتولوژی)

شرح وظایف

 • تنظیم برنامه ی هفتگی کلاسی و امتحانات مقطع علوم پایه
 •  تنظیم برنامه ی هفتگی، کلاسی و امتحانات مقطع مقدمات بالینی
 • تعریف و ارائه دروس مربوط به انتخاب واحد دانشجویان مقاطع علوم پایه و مقدمات بالینی
 • انجام امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان مقاطع علوم پایه و مقدمات بالینی اعم از تطبیق واحد، حذف و اضافه در بازه ی زمانی
 • انجام امورات مربوط به برگزاری آزمون جامع علوم پایه ی پزشکی
 • مشارکت فعال در برگزاری آزمون ها
 • ارسال مدارک و ریزنمرات مربوط به دانشجویان انتقالی و میهمان
 • ثبت نمرات دروس مقدمات بالینی
 • تنظیم و ثبت ابلاغ قراردادهای اساتید علوم پایه و مقدمات بالینی
 • بارگذاری دروس مقطع مقدمات بالینی در سامانه ی نوید (دروس اساتید بالینی) 
 • مسئول برگزاری آزمون های مجازی در سامانه فرادید 
 • تنظیم و ثبت ابلاغ امتحانات در پایان هر نیمسال

 

سرکار خانم                                            

سمت: کارشناس آموزش                                                                                                                                                                                                                                          

شرح وظایف:  

 • تعریف دروس دوره و انتخاب واحد دانشجویان در مقطع کارورزی در سامانه هم آوا
 • تنظیم و ثبت ابلاغ قراردادهای اساتید هیات علمی و حق التدریس مقطع بالینی
 • انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان
 • کارشناس مسئول سامانه پژوهان
 • انجام مکاتبات اداری لازم مربوط به هیات علمی
 • انجام مکاتبات اداری لازم مربوط به دانشجویان
 • مشارکت در برگزاری آزمون ها

 

 

سرکار خانم سارا صیادی                                               

سمت: کارشناس آموزش  مقطع فیزیوپاتولوژی 

                                                                                                                        

   شرح وظایف:

 • تنظیم برنامه هفتگی، کلاسی و امتحانات مقطع فیزیوپاتولوژی
 • تنظیم و ارائه دروس مربوط به انتخاب واحد دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی
 • انجام امور مربوط به انتخاب واحد دانشجویان اعم از تطبیق واحد، حذف و اضافه در بازه زمانی
 • مشارکت فعال در برگزاری آزمون ها
 • ارسال ریزنمرات مربوط به دانشجویان انتقالی و مهمانی
 • ثبت نمرات دروس
 • تنظیم و ابلاغ قراردادهای اساتید علوم پایه و مقدمات بالینی
 • تنظیم و ثبت ابلاغ امتحانات در پایان هر سال
 • نظارت بر سامانه طبیب ( لاگ بوک های الکترونیکی)
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب