چاپ        ارسال به دوست

رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول:

رتبه نخست عملکرد روابط عمومی در بخش سیل به دانشگاه علوم پزشکی دزفول اختصاص یافت


رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: رتبه نخست عملکرد روابط عمومی در بخش سیل به دانشگاه علوم پزشکی دزفول اختصاص یافت.به گزارش خبرنگار وبدا، فریدون جعفریان فر گفت: در ارزیابی عملکرد روابط عمومی های استان های سیل زده  رتبه نخست عملکرد روابط عمومی در بخش سیل به دانشگاه علوم پزشکی دزفول اختصاص یافت. رئیس اداره روابط عمومی  افزود: این ارزیابی توسط وزارت بهداشت صورت گرفت و شاخص های ارزیابی را برنامه ریزی ارتباطی و پیوست های ارتباطی، ارتباط الکترونیک و مجازی، ارتباطات رسانه ای ، ارتباطات فرهنگی، انتشارات، تبلیغات و مراسم عنوان کرد. 23 استان در سیل1398 گرفتار سیل شدند.  


٢٣:٥٠ - 1398/08/17    /    شماره : ٩٢١٥    /    تعداد نمایش : ٣٩٦