چاپ        ارسال به دوست

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گتوند

دیدارصمیمانه اعضای شورای اسلامی گتوند بامدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گتوند

دراین دیدار که دردفتر مدیریت شبکه بهداشت ودرمان برگزارگردید،ازتلاش های بی وقفه مدیریت وپرسنل شبکه بهداشت ودرمان،درجهت کنترل ویروس کرونا تقدیروتشکربه عمل آوردند.درادامه این دیدار،ریاست محترم شورا با اشاره به اتحاد وهمدلی این شورا باشبکه بهداشت،ازحمایت همه جانبه خود ازسیستم بهداشتی ودرمانی تاکیدکرد وافزود: بحمداله آمارموارد مثبت درگتوند نسبت به سایرشهرستان های همجواربسیارکمتراست،که این امرنشان ازرعایت نمودن کلیه موازین بهداشتی وابلاغی ازسوی این شبکه توسط شهروندان حکایت دارد،که بی شک اگراقدامات پیشگیرانه این شبکه وهمکاری شهروندان نبود،این امرمحقق نخواهدشد.درپایان این دیدار،دکترکلانتری گزارشی ازوضعیت روند مبارزه با بیماری کرونا ارائه نمود وازهمت بالای این شورا باشبکه بهداشت درجهت ریشه کن شدن این ویروس تقدیروتشکر نموده وباتاکید به عدم حضور شهروندان دراجتماعات وباحفظ روحیه،به فضل خدا این بیماری راشکست خواهیم داد.
١٣:٥١ - 1399/01/09    /    شماره : ٩٨٩١    /    تعداد نمایش : ١٦٢