کارشناسان آموزشی

کارشناس مسئول آموزش : خانم ثریا نصیر گلی

 

سایر کارشناسان آموزشی :

 

خانم مهرنوش دهان

 

خانم مهسا تدین نژاد

 

خانم  صدیقه کریمی

 

 

مهمترین وظایف کارشناس خدمات آموزشی
- بررسی درخواست های متقاضیان میهمانی، تغییر رشته، انتقال و جابجایی
صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان
بررسی وضعیت معدل دانشجویان در انتهای هر نیمسال و صدور اخطار برای دانشجویان مشروط
پیگیری امور دانشجویان میهمان و انتقالی و ... از قبیل نمرات، دروس، پرونده، ...
- بررسی کارشناسی مشکلات آموزشی دانشجویان و

پیشنهاد به شورای آموزشی یا کمیسیون موارد خاص
انجام امور مربوط به دانشجویان انصرافی و اخراجی
مکاتبه با مرکز خدمات آموزشی وزارت در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان در صورت لزوم
ارسال آیین نامه های آموزشی به دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی
بررسی کارشناسی موارد ارجاعی به شورای آموزشی و تدوین دستور جلسه شورا و هماهنگی تشکیل جلسه 
دریافت برنامه های آموزشی دانشکده ها و بررسی آنها
ارتباط با دانشکده ها، اساتید راهنما، مرکز مشاوره، ... برای حل مشکلات دانشجویان در صورت لزوم

صفحه اصلی|حریم خصوصی|سوالات متداول|ارتباط با ما|نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد.