آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه

تاریخچه آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه

پس از تلاش ها و پیگیری های مستمر معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر نیروزاد، سرانجام مجوز تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه در سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت و اساس نامه آن نیز در اسفند 1393 به امضا ریاست محترم وقت دانشگاه جناب آقای دکتر صائمی رسید. با آغاز سال 1394 معاونت پژوهشی تعیین اعضا شورای راهبردی آزمایشگاه را در دستور کار قرار داد و پس از انتصاب ایشان، اولین جلسه شورای راهبردی و اجرایی در تاریخ  3/3/1394  با حضور اعضا تشکیل گردید و ابتدا جناب آقای دکتر نیروزاد به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه جلسه را بصورت رسمی آغاز نموده و ابلاغ هر یک از اعضا شورای راهبردی و اجرایی را که طبق اساسنامه آزمایشگاه انتخاب شده اند به شرح زیر تحویل نمودند.

1- جناب آقای دکتر فریدون نیروزاد (معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه) به عنوان عضو شورای راهبردی و اجرایی.

2- آقای دکتر مجتبی دولتشاهی به عنوان رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی (با حکم ریاست محترم دانشگاه).

3- خانم سیده مریم مولایی (مدیر پژوهشی دانشگاه) به عنوان عضو شورای راهبردی و اجرایی.

4- خانم دکتر سیما جنتی (رئیس مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه) به عنوان عضو شورای راهبردی و اجرایی.

5- جناب آقای دکتر عبدالکریم شیخی به عنوان عضو شورای راهبردی و اجرایی.

6- خانم دکتر زهرا اسلامی فر به عنوان عضو شورای راهبردی و اجرایی.

7- خانم دکتر سیده مهسا پورموسوی به عنوان عضو شورای راهبردی و اجرایی.

8- جناب آقای رضا نوروزی راد به عنوان عضو شورای راهبردی و اجرایی.

 در ادامه هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را ابراز فرمودند و مواردی جهت پیگیری و اقدام مورد تایید قرار گرفت.

و  رویکرد اصلی آزمایشگاه در سه حوزه اصلی ایجاد فضای فیزیکی، انتخاب نیروی انسانی کارامد و تهیه تجهیزات ضروری در دستور کار و پیگیری قرار گرفت.

صفحه اصلی|حریم خصوصی|سوالات متداول|ارتباط با ما|نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد.