اعضا شورای آموزشی دانشکده

                                                     اعضا محترم شورای آموزشی دانشکده پزشکی

    - دکتر یوسف پریدار          (عضو هیات علمی و ریاست دانشگاه)

-          -  دکتر منصور ترابی نیا  (عضو هیات علمی)

-          - دکتر محمدرضا ابیض   (سرپرست دانشکده)

-          - دکتر سیما جنتی         (عضو هیات علمی)

-          - دکتر محمد کاظم رشید الماسی (معاون آموزشی دانشکده)

-          - دکتر عبد الکریم شیخی    (عضو هیات علمی)

-          - دکتر سید احمد موسوی   (عضو هیات علمی)

-          - دکتر سیده مهسا پورموسوی (عضو هیات علمی)

-          - دکتر مجتبی دولتشاهی      (عضو هیات علمی و معاون آموزشی علوم پایه پزشکی)

-          - دکتر بهنام قربان زاده           (عضو هیات علمی)

           - جناب آقای حسین مراد پور  (مدیر آموزشی دانشگاه)

               - دکتر محمد امین بهمنش   (عضو هیات علمی)

               - دکتر عزیز کسانی    (عضو هیات علمی)

صفحه اصلی|حریم خصوصی|سوالات متداول|ارتباط با ما|نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد.