اعضا شورای پژوهشی دانشکده

 اعضا محترم شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

            - دکتر یوسف پریدار

-          - دکتر منصور ترابی نیا

-          - دکتر محمدرضا ابیض

-          - دکتر سیما جنتی

-          - دکتر محمد کاظم رشید الماسی

-          - دکتر عبد الکریم شیخی

-          - دکتر سید احمد موسوی

-          - دکتر سیده مهسا پورموسوی

-          - دکتر مجتبی دولتشاهی

-          - دکتر بهنام قربان زاده

           - دکتر محمد امین بهمنش

           - دکتر عزیز کسانی

صفحه اصلی|حریم خصوصی|سوالات متداول|ارتباط با ما|نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد.