چاپ        ارسال به دوست

مرکز بهداشت شهرستان دزفول

واحد دامداری صنعتی شهدای کیانی مورد بازدید قرار گرفت.


 


به منظور اجرای آیین نامه ها و قوانین کار در خصوص وظایف مرکز بهداشت شهرستان دزفول جهت جلوگیری از بیماریهای شغلی و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار، با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان دزفول و مسئولین واحدهای بهداشت حرفه ای و محیط از دامداری صنعتی شهدای کیانی بازدید بعمل آمد. در این بازدید رضا پور آیین با تاکید بر اینکه مرکز بهداشت شهرستان دزفول به منظور پیشبرد اهداف بهره وری و سلامت شاغلین پشتیبان آنها و صنایع می باشد خدماتی را که مرکز بهداشت می تواند جهت سلامت  محیط  و کار به صنایع  انجام دهد تشریح نمودند.


 


٠٩:٤٠ - 1398/06/16    /    شماره : ٩٠٢١    /    تعداد نمایش : ٣٨٣