چاپ        ارسال به دوست

روابط عمومی بیمارستان بزرگ دزفول

مراسم ویژه شیرخوارگان دربخش های اطفال بیمارستان بزرگ دزفول برگزارشد.

به گزارش خبرنگاروبدا در اولین جمعه ازدهه ی اول ماه محرم وایام سوگواری سیوسالار شهیدان امام حسین(ع) که از طرف مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) به عنوان روز شیرخوارگان ثبت شده است مراسمی ویژه شیرخوارگان واطفال در بخش های بیمارستان بزرگ دزفول برگزارشد.


دراین مراسم که باحضور ریاست محترم بیمارستان دکتر بختیاری ومدیر بیمارستان آقای شیخی ومسئول دفترپرستاری آقای خبازیان در بخش های اطفال وایزوله اطفال ونوزادان برگزارشدطی آیینی لباس نمادین حضرت علی اصغر(ع)به بیماران اهدا شد.


وی افزود طی مراسم دکتربختیاری از شرایط وروند بهبودی ودرمان بیماران  سوال کرده وازخانواده های بیماران دلجویی کرد.


١٤:٥٠ - 1398/06/20    /    شماره : ٩٠٣١    /    تعداد نمایش : ٨٩٦