چاپ        ارسال به دوست

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گتوند

بسیج ملی مبارزه با کرونا در شهرستان گتوند

بازرسان واحد بهداشت محیط وحرفه ای مرکز بهداشت شهرستان گتوند در قالب سه تیم بهداشتی طبق خط السیر تدوین شده  در صبح و عصر روزهای تعطیل و غیر تعطیل به همراه نماینده پلیس نظارت بر اماکن عمومی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و کارگاه های تحت پوشش در راستای اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کووید 19 در سطح شهرستان بازدید انجام داده و ضمن ارائه آموزش ها  و توزیع رسانی های آموزشی  و تکمیل چک لیستهای مربوطه ،متخلفین بهداشتی را به مراجع قضایی جهت برخورد قانونی معرفی می کنند .


 


تعداد بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی : 100


تعداد بازدید از شرکت ها ، کارگاه ها و صنایع : 56


تعداد بازدید از ادارات : 25


بازدید از جایگاه های عرضه سوخت : 7


تعداد واحد معرفی شده به مراجع قضایی : 18


تعداد واحد پلمب شده : 4
١٣:٤٦ - 1399/01/05    /    شماره : ٩٨٧١    /    تعداد نمایش : ١٧١