نام دوره

ورودی

برگزارکننده

زمان برگزاری

نوع برگزاری

حیطه یادگیری

سیستم­های اطلاع ­رسانی پزشکی

مهر1400

بهمن99

مهر99

98

97

 

کتاب­داری و اطلاع ­رسانی پزشکی

(سرکار خانم کوثری)

6 جلسه

 

چهارشنبه 16 الی 18

*مجازی/حضوری

شناختی: مجازی

مهارتی(روانی-حرکتی): حضوری

دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب